Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

Γαλλικό κτήριο (Γαλλικό Γυμνάσιο)Στις αρχές του 20ου αιώνα ,οι αδερφές του Ελέους εγκαταστάθηκαν στο κτήριο το οποίο επαρκούσε μόνο για την εγκατάσταση των καλογραιών και την λειτουργία μικρού νοσοκομείου. Το 1909-1910 χτίστηκε το νέο οικοδόμημα που προοριζόταν για σχολή θηλέων. Μετά την απελευθέρωση (1913) χρησιμοποιήθηκε από το ελληνικό κράτος ως νοσοκομείο. Το 1944-45 πρωτολειτουργεί στο παλαιό κτήριο του Γαλλικού νοσοκομείου τριτάξιο γυμνάσιο με 248 μαθητές. Το 1956-60 λειτουργεί εξατάξιο γυμνάσιο. Στο τέλος της δεκαετίας του 1970 πουλήθηκε σε ιδιώτη και το 1978-1979 γκρεμίστηκε. Το κτίριο αποτελούνταν από το ισόγειο και δυο ορόφους. Στο ισόγειο υπήρχαν πέντε αίθουσες, η αποθήκη και ένα μαγαζάκι. Στον α’ όροφο υπήρχαν 4 αίθουσες, τα γραφεία των καθηγητών, του γυμνασιάρχη και του επιστάτη. Τον β’ όροφο αποτελούσαν 2-3 αίθουσες που επικοινωνούσαν. Το κτήριο είχε 2 εισόδους και εξωτερικές ξύλινες σκάλες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου